BIP

Majątek publiczny

  • Środki trwałe (grunty i budynki) - 2 280 324,16 zł
  • Boisko i place zabaw - 531 976,79 zł
  • Pozostałe środki trwałe - 67 062,37 zł
  • Księgozbiór - 16 651,71 zł
  • Wart. niematerialne i prawne - 15 934,29 zł

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-11-18 11:46:55 Zmiana publikacji zsp3


stronę wyświetlono 1086 razy Artykuł wyświetlony 1086 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.