BIP

Zamówienia publiczne


Przetarg o udzielenie zamowienia publicznego w trybie postepowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: "Przygotowania, dostarczeniei wydawanie posików dla dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach w okresie od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - strona tytułowa
formularz oferty
oświadczenie o warunkach
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz osób
wykaz narzędzi
umowa SP
umowa P4
zarządzenie
zgoda - RODO

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne


Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Przetarg o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: "Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach w okresie od 3 września 2018 do 31 sierpnia 2019"


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - strona tytułowa
formularz oferty
oświadczenie o warunkach
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz osób
wykaz narzędzi
umowa SP
umowa P4
zarządzenie
zgoda - RODOOświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Plan zamówień publicznych na 2018 rokPrzetarg o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: "Przygfotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach w okresie od 2 stycznia 2018 do 31 sierpnia 2018"


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - strona tytułowa
formularz oferty
oświadczenie o warunkach
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz osób
wykaz narzędzi
umowa SP
umowa P4
zarządzenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postepowania o  udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dotyczące usług cateringu dla szkoły i przedszkola

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis możliwych kryteriów wyboru oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-07-12 12:40:03 Zmiana publikacji zsp3
2 2019-06-28 09:45:55 Zmiana publikacji zsp3
3 2019-06-18 12:44:27 Zmiana publikacji zsp3


stronę wyświetlono 3485 razy Artykuł wyświetlony 3485 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.