BIP

ePUAP

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących działania publiczne, udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP:


Pismo ogólne do urzędu

Zapisy do przedszkola, szkoły

Dofinansowanie zakupu podręczników

Uczestnictwo dziecka w programie "Owoce w szkole"


Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-04-08 15:02:30 Zmiana publikacji sp10
2 2012-10-14 23:48:32 Zmiana publikacji zsp3
3 2012-10-14 15:17:22 Zmiana publikacji zsp3


stronę wyświetlono 3874 razy Artykuł wyświetlony 3874 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.