BIP

Załatwianie spraw


Wszelkie sprawy załatwiane są w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania, tj. 7.30 - 15.30.


Dyrektor szkoły:

w godzinach pracy szkoły, po uprzednim umówieniu się.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-02-26 14:06:22 Zmiana publikacji zsp3
2 2013-03-20 19:56:54 Zmiana publikacji zsp3
3 2012-10-13 19:43:18 Zmiana publikacji zsp3


stronę wyświetlono 3927 razy Artykuł wyświetlony 3927 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.