BIP

Zamówienia publiczne


Plan zamówień publicznych na rok 2021

Przetarg o udzielenie zamowienia publicznego w trybie postepowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: "Przygotowania, dostarczeniei wydawanie posików dla dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach w okresie od 2 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.Plan zamówień

Ogłoszenie

SIWZ - strona tytułowa

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie o warunkach

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Umowa SP

Umowa P4

Wykaz osób

Wykaz narzędzi

Zgoda RODO

Zarządzenie

Zawiadomienie z otwarcia ofert

Zawiadomenie o wyniku przetargu

Oświadczenia o przynalezności grupy kapitałowej

Przetarg o udzielenie zamowienia publicznego w trybie postepowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: "Przygotowania, dostarczeniei wydawanie posików dla dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach w okresie od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - strona tytułowa
formularz oferty
oświadczenie o warunkach
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz osób
wykaz narzędzi
umowa SP
umowa P4
zarządzenie
zgoda - RODO

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne


Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Przetarg o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn: "Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach w okresie od 3 września 2018 do 31 sierpnia 2019"


Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - strona tytułowa
formularz oferty
oświadczenie o warunkach
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz osób
wykaz narzędzi
umowa SP
umowa P4
zarządzenie
zgoda - RODOOświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-02-05 09:34:29 Zmiana publikacji zsp3
2 2020-07-28 09:53:14 Zmiana publikacji zsp3
3 2020-07-09 12:08:48 Zmiana publikacji zsp3


stronę wyświetlono 5311 razy Artykuł wyświetlony 5311 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.