BIP

Wyniki kontroli

rok 2020

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - sierpień


rok 2019

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - marzec

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - październik


rok 2018

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kwiecień


rok 2017

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - maj

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - sierpień

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - listopad

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - listopadrok 2016

Protokół kontroli doraźnej - czerwiec

Protokół kontroli Urzędu Miasta w Tychach (księgowość i sprawozdawczość budżetowa, gospodarka majątkiem trwałym oraz gospodarność i celowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2016 r.)- czerwiec

Wystąpienie pokontrolne - czerwiec

Protokół kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tychach - sierpień

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach - listopadrok 2015

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem - kwiecień 2015


rok 2014

Protokół kontroli sanitarnej - 13 marca 2014

Protokół kontroli sanitarnej - 16 maja 2014


rok 2013

Protokół z pomiarów oświetlenia - styczeń

Protokół kontroli PPIS - kwiecień


rok 2012

Książka kontroli

Książka kontroli sanitarnej

PIP 2012

Protokół kontroli kuratoryjnej  - luty 2012

Protokól kontroli sanitarnej - marzec 2012

Protokół kontroli sanitarnej - maj 2012

Protokół kontroli sanitarnej - 4 września 2012

Protokół kontroli sanitarnej - 13 września 2012

Opinia sanitarna - wrzesień 2012

Protokół kontroli kuratoryjnej - październik 2012

Protokół kontroli sanitarnej - 15 października 2012

Protokół kontroli sanitarnej - listopad 2012

Protokół z kontroli doraźnej - wrzesień - październik 2012


rok 2011

Protokół kontroli kuratoryjnej - styczeń 2011

Protokół kontroli dokumentacji - kwiecień 2011

Protokół kontroli sanitarnej - maj 2011

Wystąpienie pokontrolne - gabinet pielęgniarki - maj 2011

Protokół kontroli kuratoryjnej - czerwiec 2011

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych - lipiec 2011

Protokól kontroli stanu technicznego obiektu - 2011

Protokól kontroli sanitarnej - sierpień 2011

Protokół kontroli stanu technicznego budynków - sierpień 2011


rok 2010

Protokół kontroli kuratoryjnej - maj 2010

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych - lipiec 2010

Protokół kontroli sanitarnej - sierpień 2010

Protokół kontroli stanu technicznego budynków - sierpień 2010

Protokół kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sierpień 2010

Protokół kontroli sanitarnej - wrzesień 2010

Protokół kontroli technicznej obiektu - 2010


rok 2009

Protokól kontroli wydatków poniesionych w latach 2007-2009 - maj 2009

Protokól kontroli sanitarnej - maj 2009

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych - lipiec 2009

Protokół kontroli finansowej - lipiec 2009

Protokół stanu technicznego budynków - sierpień 2009

Protokół kontroli sanitarnej - październik 2009

Protokół kontroli stanu technicznego obiektu - grudzień 2009


rok 2008


Protokół kontroli stanu technicznego budynków - styczeń 2008

Protokół kontroli realizacji programu profilaktycznego - maj 2008

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych - lipiec 2008

Protokół kontroli stanu technicznego budynków - sierpień 2008

Protokół kontroli sanitarnej -październik 2008

Protokół badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia - październik 2008 

 Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-08-26 08:32:44 Zmiana publikacji zsp3
2 2019-10-17 08:41:19 Zmiana publikacji zsp3
3 2019-07-26 18:57:01 Zmiana publikacji zsp3


stronę wyświetlono 4802 razy Artykuł wyświetlony 4802 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.