BIP

Mapa strony

             Statut
             Wewnątrzkolny System Oceniania
             Program wychowawczo-profilaktyczny
       Oferty pracy
       Wyniki kontroli
       ePUAP
       Rekrutacja


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.